Υδροδότηση των οικισμών Μενινά, Κάτω Καρβέλι και Άγιος Φανούριος

Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων – Υπουργείο Εσωτερικών Πρόγραμμα Λειψυδρίας Ανάδοχος : «Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών Τσερπές-Κωτσάκης-Παπαδέας Ο.Ε.» με συνολικό ποσό προσφοράς 191.680,41 € πλέον ΦΠΑ και ποσοστό έκπτωσης 48,19% υπογραφεί σύμβαση…

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών Νέας Εισόδου Τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας Α΄ Φάση (Τμήμα από Θουρία έως Νοσοκομείο).

Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων Ανάδοχος : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ με ποσό προσφοράς 1.122.334,09€ και ποσοστό έκπτωσης 53,24% υπογραφή σύμβασης στις 30/9/2016 με διάρκεια σύμβασης 12 μήνες Αντικείμενο έργου : Το έργο…

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών Νέας Εισόδου Τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας Β΄ Φάση(Τμήμα από Νοσοκομείο έως Ασπρόχωμα).

Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων Ανάδοχος : SICAP ATE με ποσό προσφοράς 1.151.645,53€ και ποσοστό έκπτωσης 53,93%. Υπογραφή σύμβασης στις 27/12/2017 με διάρκεια σύμβασης 12 μήνες. Αντικείμενο του έργου :…