Αντικατάσταση δικτύου Ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας – Γ ΦΑΣΗ

ΕΣΠΑ, ΕΣΠΑ 2021-2027
Τίτλος : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – Γ ΦΑΣΗ» Περιφέρεια : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:  «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020» Φορέας Λειτουργίας : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΕΥΑΚ)…