Αντικατάσταση δικτύου Ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας – Γ ΦΑΣΗ

ΕΣΠΑ, ΕΣΠΑ 2021-2027
Τίτλος : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – Γ ΦΑΣΗ» Περιφέρεια : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:  «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020» Φορέας Λειτουργίας : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΕΥΑΚ)…

Δίκτυο υδροδότησης της Τ.Κ Πολιανής

ΕΣΠΑ
Τίτλος : ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΛΙΑΝΗΣ Περιφέρεια : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Επιχειρησιακό πρόγραμμα : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Φορέας λειτουργίας : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΕΥΑ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Προϋπολογισμός : 640.000,00…

Αντικατάσταση Αγωγών Ύδρευσης στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας

ΕΣΠΑ
Τίτλος : Αντικατάσταση Αγωγών Ύδρευσης στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας Περιφέρεια : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Επιχειρησιακό πρόγραμμα : Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2014-2020” Φορέας λειτουργίας :…

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεελεγχος/τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού στη Δ.Ε.Υ.Α ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΣΠΑ
Τίτλος : Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος/τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού στη Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας Περιφέρεια : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον…