Έργο Κτηρίου μετεγκατάστασης υπηρεσιών της ΔΕΥΑΚ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Χρηματοδότης : Ιδίοι πόροι Ανάδοχος : «ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ» με ποσό προσφοράς 527.862,82€ πλέον Φ.Π.Α. και ποσοστό έκπτωσης 44,44 % υπογραφεί σύμβαση στις 29/03/2019 με διάρκεια σύμβασης 8 μήνες. Αντικείμενο του…