Αποχέτευση ομβρίων ζώνης V, VI ΚΑΙ VII Δήμου Καλαμάτας (περιοχή Νησάκι)

Χρηματοδότηση : Ιδίοι πόροι Ανάδοχος : «Ιωάννης Παναγιώτου Τσούσης» με συνολικό ποσό προσφοράς 232.201,22€ πλέον ΦΠΑ και ποσοστό έκπτωσης 61,30%. Υπογράφτηκε η σύμβαση την 10/5/2019 με διάρκεια σύμβασης 12 μήνες.…