ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΒΟΥΝΗ

Διαγωνισμοί
  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΒΟΥΝΗ Τ.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 6.150.000,00€   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την…

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΡΙΟΣ ΑΜΜΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ

Διαγωνισμοί
  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ         ταχ. Δ/νση:     Σπάρτης 46  24100     τηλ.                 27210 63700, 27210 63137     email:             texnypir@deyakalamatas.gr ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.500.000,00 €…

Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Καλαμάτας – Φάση Β

Διαγωνισμοί
  Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»  …

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023

Διαγωνισμοί
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   ΣΠΑΡΤΗΣ 46 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χρυσοβαλάντης Τέμπλης ΤΗΛ: 2721063131 EMAIL: info@deyakalamatas.gr       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας…

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗ 2023-2024

Διαγωνισμοί
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   ΣΠΑΡΤΗΣ 46 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χρυσοβαλάντης Τέμπλης ΤΗΛ: 2721063131 EMAIL: info@deyakalamatas.gr       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας…

Έργο «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2022-2024», με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 199243.

Διαγωνισμοί
  ΣΠΑΡΤΗΣ 46 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡ. Χατζηγιαννόπουλος Ιωάννης ΤΗΛ:  27210 63132    Ε ΜΑΙL texnypir@deyakalamatas.gr     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ CPV: 45232400-6 Έργα κατασκευής αποχετεύσεων Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης…

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2023-2024», με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 199285.

Διαγωνισμοί
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 46 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡ. Χατζηγιαννόπουλος Ιωάννης ΤΗΛ:  27210 63132    Ε ΜΑΙL texnypir@deyakalamatas.gr         ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ CPV 45232100-3 Επικουρικά έργα για…