Έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ», με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 193540.

Διαγωνισμοί
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   ΣΠΑΡΤΗΣ 46 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡ. Χατζηγιαννόπουλος Ιωάννης ΤΗΛ:  27210 63132    Ε ΜΑΙL info@deyakalamatas.gr   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ CPV 45231300-8 -Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης…

Έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2021-2022 (ΤΜΗΜΑ Β)», με Α/Α 190665 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

Διαγωνισμοί
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 46 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡ. Χατζηγιαννόπουλος Ιωάννης ΤΗΛ:  2721063132    Ε ΜΑΙL info@deyakalamatas.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (CPV  45231300-8 – Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης)…

Έργο «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», με Α/Α 190329 συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ

Διαγωνισμοί
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ CPV 45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας διακηρύσσει την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ…

Έργο: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», με Α/Α 189493 Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ

Διαγωνισμοί
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΥΑΚ ΠΛΗΡ. Διαμαντόπουλος Βασίλειος ΤΗΛ:  27210 63137    Ε ΜΑΙL info@deyakalamatas.gr     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ CPV 45232453-2- Κατασκευαστικές εργασίες για αποχετεύσεις Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης…

Έργο: «ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΧΡΗΣΗ 2022-2023», με Α/Α 189266 Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ

Διαγωνισμοί
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 46 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡ. Χατζηγιαννόπουλος Ιωάννης ΤΗΛ:  27210 63132    Ε ΜΑΙL info@deyakalamatas.gr       ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ CPV: 45232100-3 Επικουρικά έργα για αγωγούς…

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2021-2022 (ΤΜΗΜΑ Β)», με α/α Διαγωνισμού 188918 ΕΣΗΔΗΣ.

Διαγωνισμοί
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 46 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡ. Χατζηγιαννόπουλος Ιωάννης ΤΗΛ:  2721063132    Ε ΜΑΙL info@deyakalamatas.gr     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ CPV:   45232100-3 Επικουρικά έργα για αγωγούς ύδρευσης  …

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2021-2022 (ΤΜΗΜΑ Β)», με α/α Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 188891

Διαγωνισμοί
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 46 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡ. Χατζηγιαννόπουλος Ιωάννης ΤΗΛ:  2721063132    Ε ΜΑΙL info@deyakalamatas.gr   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (CPV  45231300-8 – Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2022-2023»

Διαγωνισμοί
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 46 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Βασιλειάδης Μιχαήλ ΤΗΛΕΦ:  2721063130 FAX: 2721063139 Ε ΜΑΙL: mvas@deyakalamatas.gr   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ…

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαγωνισμοί
  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 46 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   Ε. Τσομπανγεωργίου ΤΗΛ: 2721063147 EMAIL: etsomb@deyakalamatas.gr   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας (ΔΕΥΑΚ) προκηρύσσει…

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΟΧΤΩ (18) ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Διαγωνισμοί
ΔΗΜΟΤΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 46 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Βασιλειάδης Μιχαήλ ΤΗΛΕΦ:  2721063130 FAX:2721063139 Ε ΜΑΙL: mvas@deyakalamatas.gr   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας (ΔΕΥΑΚ) προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό…