Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Καλαμάτας – Φάση Β

Διαγωνισμοί
  Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»  …

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023

Διαγωνισμοί
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   ΣΠΑΡΤΗΣ 46 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χρυσοβαλάντης Τέμπλης ΤΗΛ: 2721063131 EMAIL: info@deyakalamatas.gr       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας…

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗ 2023-2024

Διαγωνισμοί
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   ΣΠΑΡΤΗΣ 46 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χρυσοβαλάντης Τέμπλης ΤΗΛ: 2721063131 EMAIL: info@deyakalamatas.gr       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας…

Έργο «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2022-2024», με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 199243.

Διαγωνισμοί
  ΣΠΑΡΤΗΣ 46 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡ. Χατζηγιαννόπουλος Ιωάννης ΤΗΛ:  27210 63132    Ε ΜΑΙL texnypir@deyakalamatas.gr     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ CPV: 45232400-6 Έργα κατασκευής αποχετεύσεων Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης…

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2023-2024», με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 199285.

Διαγωνισμοί
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 46 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡ. Χατζηγιαννόπουλος Ιωάννης ΤΗΛ:  27210 63132    Ε ΜΑΙL texnypir@deyakalamatas.gr         ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ CPV 45232100-3 Επικουρικά έργα για…

Έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ», με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 193540.

Διαγωνισμοί
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   ΣΠΑΡΤΗΣ 46 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡ. Χατζηγιαννόπουλος Ιωάννης ΤΗΛ:  27210 63132    Ε ΜΑΙL info@deyakalamatas.gr   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ CPV 45231300-8 -Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης…

Έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2021-2022 (ΤΜΗΜΑ Β)», με Α/Α 190665 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

Διαγωνισμοί
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 46 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡ. Χατζηγιαννόπουλος Ιωάννης ΤΗΛ:  2721063132    Ε ΜΑΙL info@deyakalamatas.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (CPV  45231300-8 – Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης)…

Έργο «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», με Α/Α 190329 συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ

Διαγωνισμοί
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ CPV 45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας διακηρύσσει την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ…