Αποφάσεις 11ης Συνεδρίασης Δ.Σ. ΔΕΥΑ Καλαμάτας 2022

Αποφάσεις
Αποφάσεις 11ης Συνεδρίασης Δ.Σ. ΔΕΥΑ Καλαμάτας στις 08/07/2022 Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΔΑ 1 159/2022 ΈΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. Έγκριση Διενέργειας Συνεδρίασης 93ΚΡΟΡ0Χ-ΝΧΗ 2 160/2022 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΟΥΣ…

Αποφάσεις 10ης Συνεδρίασης Δ.Σ. ΔΕΥΑ Καλαμάτας 2022

Αποφάσεις
Αποφάσεις 10ης Συνεδρίασης Δ.Σ. ΔΕΥΑ Καλαμάτας στις 29/06/2022 Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΔΑ 1 137/2022 ΕΡΓΟ: «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΑΝΗΣ». Έγκριση εισηγητικής έκθεσης. Παράταση του χρόνου εκτέλεσης του…

Αποφάσεις 7ης Συνεδρίασης Δ.Σ. ΔΕΥΑ Καλαμάτας 2022

Αποφάσεις
Αποφάσεις 7ης Συνεδρίασης Δ.Σ. ΔΕΥΑ Καλαμάτας στις 20/04/2022 Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΔΑ 1 77/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ…

Αποφάσεις 5ης Συνεδρίασης Δ.Σ. ΔΕΥΑ Καλαμάτας 2022

Αποφάσεις
Αποφάσεις 5ης Συνεδρίασης Δ.Σ. ΔΕΥΑ Καλαμάτας στις 22/03/2022 Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΔΑ 1 52/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ  Δ.Ε.Υ.Α ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» . Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης.…