Αποφάσεις 2ης Συνεδρίασης Δ.Σ. ΔΕΥΑ Καλαμάτας 2023

Αποφάσεις
Αποφάσεις 2ης Συνεδρίασης Δ.Σ. ΔΕΥΑ Καλαμάτας στις 13/02/2023 Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΔΑ 1 32/2023 ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΨΦ12ΟΡ0Χ-Φ54 2 33/2023 Πράξη αντιστοίχησης των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού…

Αποφάσεις 16ης Συνεδρίασης Δ.Σ. ΔΕΥΑ Καλαμάτας 2022

Αποφάσεις
Αποφάσεις 16ης Συνεδρίασης Δ.Σ. ΔΕΥΑ Καλαμάτας στις 02/12/2022 Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΔΑ 1 271/2022 ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 9Ζ7ΣΟΡ0Χ-ΣΓΩ 2 272/2022 Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τεκμηρίωση προϋπολογισμού μελετών προμήθειες…

Αποφάσεις 15ης Συνεδρίασης Δ.Σ. ΔΕΥΑ Καλαμάτας 2022

Αποφάσεις
Αποφάσεις 15ης Συνεδρίασης Δ.Σ. ΔΕΥΑ Καλαμάτας στις 02/12/2022 Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΔΑ 1 268/2022 ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 6ΘΕΖΟΡ0Χ-ΟΑ4 2 269/2022 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών  (1 Μηχανικού Αυτοκινήτων). Έγκριση εισηγητικής έκθεσης.…

Αποφάσεις 14ης Συνεδρίασης Δ.Σ. ΔΕΥΑ Καλαμάτας 2022

Αποφάσεις
Αποφάσεις 14ης Συνεδρίασης Δ.Σ. ΔΕΥΑ Καλαμάτας στις 15/11/2022 Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΔΑ 1 221/2022 5η  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022. Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης. Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος. ΩΔΣΔΟΡ0Χ-ΖΝΠ 2…