Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Άνω Βέργας

Υποέργο της δράσης : Έργα βελτίωσης αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Καλαμάτας Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Πρόσκληση ΙΙ 2η τροποποίηση 69598/3-12-2018) Αποφ. 8565/6-2-2019 Η πράξη χρηματοδοτείται μέσω δανειακής σύμβασης, μεταξύ της…

Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Καλαμάτας

Υποέργο της δράσης : Έργα βελτίωσης αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Καλαμάτας Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Πρόσκληση ΙΙ 2η τροποποίηση 69598/3-12-2018) Αποφ. 8565/6-2-2019 Η πράξη χρηματοδοτείται μέσω δανειακής σύμβασης,…

Αντικατάσταση Κεντρικού Αγωγού Μεταφοράς Νερού από τις Πηγές της Τ.Κ. Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα – Μεσσήνη

Υποέργο της δράσης : Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές Πηδήματος σε Καλαμάτα & Μεσσήνη Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, Πρόσκληση VII 4295/22-1-2019). Η πράξη χρηματοδοτείται…

Αντικατάσταση Αγωγού Μεταφοράς Νερού Από Τις Πήγες Πηδήματος Στην Τοπική Κοινότητα Αρφαρών

Υποέργο της δράσης : “Έργα βελτίωσης Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Καλαμάτας” Χρηματοδότηση : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Πρόσκληση Ι 18334/10-5-18). Αποφ. 7144/4-2-2019 Υπουργείου Εσωτερικών. Η πράξη χρηματοδοτείται μέσω δανειακής σύμβασης, μεταξύ της ΔΕΥΑΚ…

«Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας – Β Φάση»

Υποέργο της δράσης : “Έργα βελτίωσης Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Καλαμάτας” Χρηματοδότηση : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Πρόσκληση Ι 18334/10-5-18). Αποφ. 7144/4-2-2019 Υπουργείου Εσωτερικών. Η πράξη χρηματοδοτείται μέσω δανειακής σύμβασης,…