Μονάδα Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας

Ελλάδα 2.0
Μονάδα Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας Δράση: «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις» Υποέργο της δράσης : «γ. Υλοποίηση υποδομής διαχείρισης ιλύος» Χρηματοδότηση : Φορέας…

Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Άριος Άμμου και Μικρομάνης

Ελλάδα 2.0
Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Άριος Άμμου και Μικρομάνης Δράση: «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις» Υποέργο της δράσης : «α. Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και…