Υδροδότηση των οικισμών Μενινά, Κάτω Καρβέλι και Άγιος Φανούριος

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Π.Δ.Ε. – Υπουργείο Εσωτερικών Πρόγραμμα Λειψυδρίας ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών Τσερπές-Κωτσάκης-Παπαδέας Ο.Ε.» με συνολικό ποσό προσφοράς 191.680,41 € πλέον ΦΠΑ και ποσοστό έκπτωσης 48,19% υπογραφεί σύμβαση στις…

Αντικατάσταση Αγωγών Ύδρευσης στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Το έργο εντάχτηκε με την υπ’ αριθμόν 3209/13-12-17 Απόφαση Ένταξης της πράξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ με συμβατικό ποσό 409.761,00€ και ποσοστό έκπτωσης…