ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΒΟΥΝΗ

Διαγωνισμοί
  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΒΟΥΝΗ Τ.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 6.150.000,00€   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την…