Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Καλαμάτας – Φάση Β

Διαγωνισμοί
  Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»  …

Μονάδα Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας

Ελλάδα 2.0
Μονάδα Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας Δράση: «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις» Υποέργο της δράσης : «γ. Υλοποίηση υποδομής διαχείρισης ιλύος» Χρηματοδότηση : Φορέας…

Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Άριος Άμμου και Μικρομάνης

Ελλάδα 2.0
Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Άριος Άμμου και Μικρομάνης Δράση: «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις» Υποέργο της δράσης : «α. Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023

Διαγωνισμοί
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   ΣΠΑΡΤΗΣ 46 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χρυσοβαλάντης Τέμπλης ΤΗΛ: 2721063131 EMAIL: info@deyakalamatas.gr       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας…

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗ 2023-2024

Διαγωνισμοί
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   ΣΠΑΡΤΗΣ 46 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χρυσοβαλάντης Τέμπλης ΤΗΛ: 2721063131 EMAIL: info@deyakalamatas.gr       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας…

Έργο «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2022-2024», με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 199243.

Διαγωνισμοί
  ΣΠΑΡΤΗΣ 46 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡ. Χατζηγιαννόπουλος Ιωάννης ΤΗΛ:  27210 63132    Ε ΜΑΙL texnypir@deyakalamatas.gr     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ CPV: 45232400-6 Έργα κατασκευής αποχετεύσεων Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης…

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2023-2024», με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 199285.

Διαγωνισμοί
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 46 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡ. Χατζηγιαννόπουλος Ιωάννης ΤΗΛ:  27210 63132    Ε ΜΑΙL texnypir@deyakalamatas.gr         ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ CPV 45232100-3 Επικουρικά έργα για…