Τιμολόγιο ύδρευσης

Τιμολόγια ύδρευσης 2016

Για τον υπολογισμό λογαριασμού νερού των Κοινοτήτων καθώς και για τα τιμολόγια κτηνοτρόφων και ευπαθών ομάδων (Α.Μ.Ε.Α. πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, άποροι) παρακαλούμε ανατρέξτε στην απόφαση 165/2015. H απόφαση είναι διαθέσιμη σε μορφή αρχείου pdf. Κάντε κλικ στο αρχείο και αποθηκεύστε το στον υπολογιστή σας για να το δείτε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 165 – 2015