Ταυτότητα

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαμάτας (ΔΕΥΑΚ) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελούς χαρακτήρα και ιδρύθηκε το έτος 1982 με το Π.Δ. 351 (ΦΕΚ 63 Α /26.05.82).

Η λειτουργία και η οργάνωσή της διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1069/80 “περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως” σύμφωνα με τον οποίο οι επιχειρήσεις αυτές “είναι αρμόδιαι δια την μελέτην, κατασκευήν, συντήρησιν, εκμετάλευσιν, διοίκησιν και λειτουργίαν των δικτύων υδρεύσεως και αποχετεύσεως ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων , ως και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητός των”.

Αρχικά η περιοχή αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΚ ήταν η πόλη της Καλαμάτας ενώ με απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ( ΦΕΚ 989 Α / 09.08.00) η περιοχή επανακαθορίζεται για να περιλάβει και τα Τοπικά Διαμερίσματα του διευρυμένου με το σχέδιο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Δήμου Καλαμάτας. Με νέα επέκταση με το σχέδιο «Καλλικράτης» η περιοχή επανακαθορίστηκε για να περιλάβει και τους πρώην Δήμους Άριος, Αρφαρών, Θουρίας.

Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα η ΔΕΥΑΚ έχει δημιουργήσει και λειτουργεί σημαντικά έργα υποδομών τα οποία επηρεάζουν θετικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής αρμοδιότητάς της.

Οι πελάτες της ύδρευσης ανέρχονται σε 80.000 ( 48.000 υδρόμετρα) ενώ το μήκος των αγωγών ύδρευσης φθάνει τα 630.000 μ.μ.

Το νερό του δικτύου της ΔΕΥΑΚ προέρχεται κυρίως από τις πηγές του ποταμού Άρι που βρίσκονται στο Τ.Δ. Πηδήματος του Δήμου Αρφαρών, 17 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καλαμάτας. Την εκμετάλλευση του νερού αυτού έχει ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και Κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας, ο οποίος προμηθεύει και τη ΔΕΥΑΚ.

Σε περιόδους αιχμής το σύστημα ενισχύεται από δύο γεωτρήσεις του ΓΟΕΒ στο Πήδημα και το Αριοχώρι τις οποίες εκμεταλλεύεται ο Σύνδεσμος καθώς και δύο γεωτρήσεις στην Καλαμάτα ( Προφήτης Ηλίας , Άγιοι Ανάργυροι) και μία στο Τ.Δ. Σπερχογείας που εκμεταλλεύεται η ΔΕΥΑΚ.

Απο το 1982 και μέχρι σήμερα, συνεχίζουμε…

0
Χλμ. δικτύου ύδρευσης
0
Χλμ. δικτύου αποχέτευσης
0
Ικανοποιημένοι πολίτες

Εκτός του κεντρικού δικτύου της ΔΕΥΑΚ βρίσκονται τόσο το Τ.Δ. Λεΐκων που υδροδοτείται από τοπική γεώτρηση όσο και τα ορεινά Τοπικά Διαμερίσματα που υδροδοτούνται από τοπικές πηγές. Επιπλέον υδροδοτούνται με γεωτρήσεις οι Τ.Κ. ‘Αμφειας, Πολιανής, Αγ. Φλώρου, Βελανιδιάς και Βρωμόβρυσης.

Η ετήσια παροχή νερού από τη ΔΕΥΑΚ στους πελάτες της φθάνει τα 5.650.000 κυβικά μέτρα. Το νερό είναι κατάλληλο σαν πόσιμο και η ποιότητά του ελέγχεται τακτικά στα εργαστήρια της ΔΕΥΑΚ.

Το μήκος του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ανέρχεται σε 283.000 μ.μ.

Στο δίκτυο έχει συνδεθεί το μεγαλύτερο μέρος της πόλης της Καλαμάτας και σημαντικό τμήμα των πεδινών Τοπικών Διαμερισμάτων Ασπρόχωματος , Σπερχογείας, Αντικάλαμου, Λεΐκων, Βέργας και Μικρής Μαντίνειας.

Στο δίκτυο επίσης έχουν συνδεθεί και εξυπηρετούνται η πόλη της Μεσσήνης , η ΒΙΠΕ Σπερχογείας και τα βιομηχανικά σφαγεία Καλαμάτας.

Για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών λόγω της σύνδεσης νέων περιοχών αλλά και της αναμενόμενης ανάπτυξης, ολοκληρώθηκε πρόσφατα η επέκταση της μονάδος επεξεργασίας λυμάτων και έτσι μπορούν να εξυπηρετηθούν 120.000 κάτοικοι.

Τα γραφεία της Επιχείρησης στεγάζονται στην οδό Σπάρτης αριθ. 46 κοντά στην κεντρική αγορά της Καλαμάτας ενώ τα συνεργεία της σε δημοτικό χώρο δίπλα στο Νέδοντα και βόρεια της κεντρικής αγοράς.