Σύνθεση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. είναι 11μελές, απαρτίζεται :

 • από επτά (7) Δημοτικούς Συμβούλους,
 • από δύο (2) δημότες που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Επιχείρησης, οι οποίοι ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο,
 • από έναν (1) εκπρόσωπο Κοινωνικού Φορέα
 • καθώς και από έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στην Επιχείρηση.

Η σύνθεση του παρόντος Συμβουλίου έχει ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 • Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος –  Πρόεδρος ΔΕΥΑΚ – Αιρετός
 • Αγγελής Αναστάσιος – Αιρετός
 • Μπασακίδης Νικόλαος – Αιρετός
 • Μαρινάκης Σαράντος – Αιρετός
 • Δούβας Ιωάννης – Αιρετός
 • Καραγιάννης Ανδρέας – Αιρετός
 • Μπεχράκης Σταμάτης – Αιρετός
 • Κουτίβας Ηλίας – Δημότης
 • Αντωνόπουλος Δημήτριος – Δημότης
 • Κουφαλάκος Παναγιώτης – Εκπρόσωπος Σωματίου Εργαζομένων
 • Κατσαράκης Ιωάννης – Εκπρόσωπος Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 • Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος – Αιρετός
 • Σκούρας Παναγιώτης – Αιρετός
 • Φάβας Γεώργιος – Αιρετός
 • Κατσιμαγκλής Γεώργιος – Αιρετός
 • Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος – Αιρετός
 • Κανάκης Βασίλειος – Αιρετός
 • Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος – Αιρετός
 • Μιχαλόπουλος Βασίλειος – Δημότης
 • Κουφός Ιωάννης – Δημότης
 • Κρεμεζής Γεώργιος – Εκπρόσωπος Σωματίου Εργαζομένων
 • Μήτση Μαρία – Εκπρόσωπος Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΩ
Μενού