Σύνθεση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. είναι 11μελές, απαρτίζεται :

 • από επτά (7) Δημοτικούς Συμβούλους,
 • από δύο (2) δημότες που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Επιχείρησης, οι οποίοι ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο,
 • από έναν (1) εκπρόσωπο Κοινωνικού Φορέα
 • καθώς και από έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στην Επιχείρηση.

Η σύνθεση του παρόντος Συμβουλίου έχει ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 • Βασιλόπουλος Αθανάσιος –  Πρόεδρος ΔΕΥΑΚ – Αιρετός
 • Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος – Αιρετός
 • Μπασακίδης Νικόλαος – Αιρετός
 • Μαρινάκης Σαράντος – Αιρετός
 • Αγγελή Μαρία – Αιρετός
 • Τσαπόγιας Κωνσταντίνος – Αιρετός
 • Μπεχράκης Σταμάτης – Αιρετός
 • Χασανέας Πάνος – Δημότης
 • Αντωνόπουλος Δημήτριος – Δημότης
 • Στραβάκου Σταυρούλα – Εκπρόσωπος Σωματίου Εργαζομένων
 • Τσώνης Σωτήριος – Εκπρόσωπος Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 • Σκούρας Παναγιώτης – Αιρετός
 • Χειλάς Παναγιώτης– Αιρετός
 • Φάββας Γεώργιος – Αιρετός
 • Κατσιμαγκλής Γεώργιος – Αιρετός
 • Σκοπετέας Αναστάσιος – Αιρετός
 • Κανάκης Βασίλειος – Αιρετός
 • Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος – Αιρετός
 • Κουτίβας Ηλίας – Δημότης
 • Κουφός Ιωάννης – Δημότης
 • Τζάννες Χρήστος – Εκπρόσωπος Σωματίου Εργαζομένων
 • Μήτση Μαρία – Εκπρόσωπος Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΩ