Σύνθεση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. είναι 11μελές, απαρτίζεται :

 • από επτά (7) Δημοτικούς Συμβούλους,
 • από δύο (2) δημότες που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Επιχείρησης, οι οποίοι ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο,
 • από έναν (1) εκπρόσωπο Κοινωνικού Φορέα
 • καθώς και από έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στην Επιχείρηση.

Η σύνθεση του παρόντος Συμβουλίου έχει ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 • Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος –  Πρόεδρος ΔΕΥΑΚ – Αιρετός
 • Μαρινάκης Σαράντος – Αιρετός
 • Φάβας Γιώργος – Αιρετός
 • Μωραγιάννης Χρήστος– Αιρετός
 • Βασιλόπουλος Αθανάσιος – Αιρετός
 • Κανάκης Βασίλειος – Αιρετός
 • Φαββατάς Δημήτριος – Αιρετός
 • Μπασακίδης Νικόλαος – Δημότης
 • Κότση Άρτεμις – Δημότης
 • Τσαμπούρης Χρήστος – Εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Επιχείρηση
 • Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος – Εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 • Σκοπετέας Αναστάσιος – Αιρετός
 • Αγγελή Μαρία – Αιρετός
 • Κουτραφούρης Βασίλης – Αιρετός
 • Παπαδάκης Κωνσταντίνος – Αιρετός
 • Καραγιάννης Ανδρέας – Αιρετός
 • Χριστόπουλος Ιωάννης – Αιρετός
 • Τσιγαρίδης Αθανάσιος – Αιρετός
 • Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος – Δημότης
 • Μέντζα Σπυριδούλα – Δημότης
 • Μάλαμας Γεώργιος – Εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Επιχείρηση
 • Κάτσιος Ιγνάτιος – Εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΩ