Σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης

A. Υποβάλετε στο αρμόδιο γραφείο (Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, Σπάρτης 46, ισόγειο) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης συμπληρωμένη σε δύο αντίγραφα, (την προμηθεύεστε από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Μπορείτε επίσης να την κατεβάσετε παρακάτω)
  2. Άδεια οικοδομής θεωρημένη από την Πολεοδομία για υδροδότηση (ηλεκτροδότηση) ή για χορήγηση εργοταξιακής παροχής. Για ακίνητα που έχουν οικοδομηθεί πριν από το έτος 1955, βεβαίωση από την πολεοδομία ότι εγκρίνεται η υδροδότηση του ακινήτου.
  3. Υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης εργασιών Αρχιτεχνίτη/Εργοδηγού Υδραυλικού (ΟΒΥΕ).
  4. Σχέδιο του υδραυλικού στο οποίο θα αναφέρεται ποιο διαμέρισμα ή όροφο υδροδοτεί η κάθε παροχή νερού.
  5. Ειδικό έντυπο με τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών (το προμηθεύεστε από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Μπορείτε επίσης να το κατεβάσετε παρακάτω).
  6. Τα στοιχεία του πλησιέστερου καταναλωτή ή απόδειξη λογαριασμού νερού όταν στο ακίνητο λειτουργεί άλλο υδρόμετρο.
  7. Δήλωση γνώσης και αποδοχής των όρων του κανονισμού Ύδρευσης (εμπεριέχεται στην αίτηση).

Β. Ακολουθεί επισκόπηση στην οικοδομή από αρμόδιο τεχνικό της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για τον καθορισμό της θέσης των υδρομέτρων.

Γ. Εξοφλείτε τα τέλη σύνδεσης στο ταμείο της ΔΕΥΑΚ ( εκεί που πληρώνετε τους λογαριασμούς ύδρευσης).

Δ. Συνεργείο της ΔΕΥΑΚ πραγματοποιεί τη σύνδεση.

Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του ακινήτου σας.
Αυτό σημαίνει :

α) ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΤΡΟΠΟ (Προαιρετικά για τις οικοδομικές άδειες μέχρι 14.08.2008)

Οι αναμονές του εσωτερικού δικτύου έχουν φθάσει στο πεζοδρόμιο στο σημείο που έχει καθοριστεί μετά την επισκόπηση. Η ΔΕΥΑΚ κατασκευάζει τη διακλάδωση, εγκαθιστά το κολεκτέρ με τα υδρόμετρα και συνδέει τις αναμονές.

β) ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ (Υποχρεωτικά για τις οικοδομικές άδειες μετά τις 14.08.2008)

Έχετε ετοιμάσει το κολεκτέρ στο σημείο που έχει συμφωνηθεί, με υλικά που θα πάρετε από τη ΔΕΥΑΚ( για να δείτε το ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ κάντε ΚΛΙΚ εδώ) , και έχετε φέρει την κεντρική παροχή σε καθορισμένο σημείο στο πεζοδρόμιο όπου η ΔΕΥΑΚ κάνει τη σύνδεση τοποθετώντας και βάνα διακοπής.

Προσοχή: Η σύνδεση με το νέο τρόπο είναι υποχρεωτική για τα ακίνητα που οι οικοδομικές τους άδειες εκδόθηκαν μετά τις 14.8.2008 και προαιρετική για προγενέστερες άδειες.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ/ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ