Ποιότητα πόσιμου νερού

Η ΔΕΥΑΚ για την υδροδότηση της πόλης της Καλαμάτας και των Δημοτικών διαμερισμάτων Σπερχογείας, Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Βέργας και Μικρής Μαντίνειας προμηθεύεται νερό από το Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας , Μεσσήνης, Αβίας, Θουρίας, Άριος και Αρφαρών.

Το νερό αυτό προέρχεται από τις πηγές του ποταμού Άρι που βρίσκονται στο χωριό Πήδημα και σε απόσταση 14 χιλιομέτρων βόρεια της Καλαμάτας.
Η φυσικοχημική και μικροβιολογική ποιότητα του νερού αυτού είναι εξαιρετικά καλή. Πρόκειται για νερό μέτριας σκληρότητας, με μικρές συγκεντρώσεις ανεπιθύμητων ουσιών, όπως π.χ. νιτρικά, νιτρώδη, αμμωνία και βαρέα μέταλλα, πολύ χαμηλότερες από τα επιθυμητά επίπεδα και πολύ καλή μικροβιολογική ποιότητα.
Η απολύμανση του νερού για προληπτικούς και μόνο λόγους γίνεται συνεχώς με αέριο χλώριο στις εγκαταστάσεις του Πηδήματος και το νερό στο δίκτυο δεν παρουσιάζει καμία μικροβιολογική επιβάρυνση.

Καθημερινά σχεδόν γίνεται έλεγχος του υπολειμματικού χλωρίου στο δίκτυο, ενώ ο τακτικός μικροβιολογικός έλεγχος δείχνει μηδενική παρουσία στο νερό του δικτύου ανεπιθύμητων μικροβιακών δεικτών όπως ολικών και κοπρανωδών κολοβακτηριοειδών, E. coli και εντερόκοκκων.

Το Τοπικό Διαμέρισμα Λεΐκων υδρεύεται από δική του γεώτρηση με νερό επίσης πολύ καλής ποιότητας. Δική του γεώτρηση με καλή επίσης ποιότητα νερού διαθέτει και το Τ.Δ. Σπερχογείας το νερό της οποίας από το έτος 2009 θα καλύπτει όλες του τις ανάγκες.

Τα Τοπικά Διαμερίσματα του Ταϋγέτου υδρεύονται από πηγές με ανεξάρτητο δίκτυο το καθένα. Τα προβλήματα, σχετικά με τη μικροβιολογική ποιότητα των νερών που υπήρχαν σε κάποια από αυτά, αντιμετωπιστήκαν με έργα προστασίας ,όπως καλλιέργεια και περιφράξεις πηγών καθώς και την εγκατάσταση συστημάτων απολύμανσης.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΣΙΜΩΝ

Δείτε όλες τις εργαστηριακές αναλύσεις για το πόσιμο νερό