Εργαστηριακός Έλεγχος

Εργαστηριακός Έλεγχος

Το εργαστήριο της ΔΕΥΑΚ ξεκίνησε τη λειτουργία του από το 1983 για την παρακολούθηση των παραμέτρων λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας των λυμάτων ενώ στη συνέχεια εξοπλίστηκε και στελεχώθηκε κατάλληλα με σκοπό τον έλεγχο και της ποιότητας του πόσιμου νερού της πόλης. Από το έτος 2000 το εργαστήριο στεγάζεται στο κτίριο διοίκησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της πόλης, σε ένα χώρο 200 τ.μ. και είναι στελεχωμένο από ένα χημικό μηχανικό, έναν τεχνολόγο χημικό και έναν τεχνολόγο μηχανικό.

Το εργαστήριο είναι επαρκώς εξοπλισμένο ώστε να είναι σε θέση να κάνει τον απαραίτητο πρωτοβάθμιο έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού και των λυμάτων καλύπτοντας τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Δραστηριότητες του εργαστηρίου της ΔΕΥΑΚ

Πόσιμα νερά

  • Σε 15ήμερη βάση έλεγχος της μικροβιολογικής και χημικής ποιότητας του νερού σε 10 επιλεγμένα σημεία της πόλης της Καλαμάτας , σε 10 σημεία στα πεδινά και 10 σημεία στα ορεινά Τοπικά διαμερίσματα.
  • Καθημερινός έλεγχος του υπολειμματικού χλωρίου στο δίκτυο.
  • Δειγματοληψίες και αναλύσεις μετά από παράπονα καταναλωτών για διερεύνηση τυχόν προβλημάτων.

Λύματα

  • Καθημερινός έλεγχος των λειτουργικών παραμέτρων των λυμάτων στα διάφορα στάδια επεξεργασίας τους.
  • Καθημερινός προσδιορισμός των απαιτούμενων παραμέτρων στα επεξεργασμένα λύματα για τον έλεγχο της ποιότητας και της συμμόρφωσης με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
  • Δειγματοληπτικός έλεγχος των λυμάτων ειδικών καταναλωτών που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο.

Νερά κολύμβησης

  • Από το 1992 μέχρι και το 2000 το εργαστήριο της ΔΕΥΑΚ ,με ανάθεση από το ΥΠΕΧΩΔΕ, πραγματοποιούσε το μικροβιολογικό έλεγχο των νερών κολύμβησης σε ολόκληρο το νομό Μεσσηνίας.
  • Tακτικός μικροβιολογικός έλεγχος των νερών της θάλασσας και των ακτών στην περιοχή εκβολής του αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων καθώς και των γειτονικών ακτών κολύμβησης.
  • Μικροβιολογικές αναλύσεις των νερών κολύμβησης στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας.