Ποιότητα θαλασσινών νερών

Η ΔΕΥΑΚ για τον έλεγχο της απόδοσης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων , σύμφωνα και με τους περιβαλλοντικούς όρους, πραγματοποιεί τακτικές δειγματοληψίες και μικροβιολογικές αναλύσεις θαλασσινού νερού τόσο στο ύψος του αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων όσο και σε γειτονικές παραλίες όπως στο Κάρτ, τις εκβολές του ποταμού Άρι και τον Κορδία, ιδιαίτερα κατά την κολυμβητική περίοδο ( Απρίλιος – Οκτώβριος).

Παράλληλα ελέγχει τις ακτές κολύμβησης στα όρια του Δήμου Καλαμάτας και τις εκβολές του Νέδοντα και του αγωγού ομβρίων στην οδό Ηρώων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σε κανένα σημείο και σε καμιά περίπτωση δεν έχει παρατηρηθεί υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων καταλληλότητας για κολύμβηση.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχους ελέγχους πραγματοποιούν τόσο το ΥΠΕΧΩΔΕ όσο και η Δ/νση Υγείας της ΝΑ Μεσσηνίας.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ

Δείτε όλες τις εργαστηριακές αναλύσεις για το θαλασσινό νερό