Παράδειγμα υπολογισμού λογαριασμού νερού

Παράδειγμα 1ο.
Υδρόμετρο στην πόλη της Καλαμάτας

Υδρόμετρο που σε ένα δίμηνο έχει κατανάλωση 100 μ³ και υδροδοτεί ακίνητο που είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και βρίσκεται στην πόλη της Καλαμάτας.
Αξία νερού:

Για κατανάλωση από 0-20 μ³ το δίμηνο χρέωση 0,3333 €/μ³
Για κατανάλωση από 21-40 μ³ το δίμηνο χρέωση 0,5028 €/μ³
Για κατανάλωση από 41-60 μ³ το δίμηνο χρέωση 0,7539 €/μ³
Για κατανάλωση από 60 μ³ και άνω το δίμηνο χρέωση 1,0912 €/μ³

ΦΠΑ.

Η αξία νερού επιβαρύνεται με ΦΠΑ 13%.

Δηλαδή
20 μ³ Χ 0,3333€/μ³ = 6,67 €
20 μ³ Χ 0,5038€/μ³ = 10,08 €
20 μ³ Χ 0,7539€/μ³ = 15,08 €
40μ³ Χ 1,0912€/μ³ = 43,65 €
Σύνολο μ³ 100.
Σύνολο αξίας νερού 75,47 Ευρώ.
ΦΠΑ: 65,63€ Χ 13% = 9,81 Ευρώ.

Πάγιο:
5,08 Ευρώ ανά υδρόμετρο ανά μήνα.
ΦΠΑ: Το πάγιο επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%.

Δηλαδή
5,08 € Χ 2 μήνες = 10,16 Ευρώ.
ΦΠΑ: 10,16€ Χ 24% = 2,44 Ευρώ
Τέλος Χρήσης Υπονόμων:
95% πάνω στην αξία νερού, για τα ακίνητα που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.
ΦΠΑ: Το τέλος χρήσης υπονόμων επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%.

Δηλαδή
Αξία νερού 75,47€ Χ 95% = 71,69 Ευρώ
ΦΠΑ: 71,69€ Χ 24% = 17,21 Ευρώ

Πολιτιστικό Τέλος:
3,00 Ευρώ ανά υδρόμετρο ανά δίμηνο. Αποδίδεται στο Δήμο Καλαμάτας.
ΦΠΑ. Το πολιτιστικό τέλος δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
75,47€ + 9,81€ + 10,16 € + 2,44€ +71,69 € + 17,21 € + 3 =189,78 € .

Για τον υπολογισμό λογαριασμού νερού των Κοινοτήτων καθώς και για τα τιμολόγια κτηνοτρόφων και ευπαθών ομάδων (Α.Μ.Ε.Α. πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, άποροι) παρακαλούμε ανατρέξτε στην απόφαση 165/2015 πού είναι αναρτημένη στην σελίδα Ύδρευση – Αποχέτευση- Τιμολόγιο ύδρευσης.