Νέα θέση τοποθέτησης υδρομέτρων

ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΘΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 14/8/2008.

  • Τα υδρόμετρα για τα παραπάνω ακίνητα δεν θα τοποθετούνται πλέον επάνω στα πεζοδρόμια αλλά σε φάτνωμα στην περίφραξη του οικοπέδου όταν ο αριθμός τους είναι μέχρι 4 και σε ντουλάπα σε κοινόχρηστο χώρο της οικοδομής όταν ο αριθμός τους υπερβαίνει τα 4 (υδρόμετρα).
  • Ο καθορισμός της θέσης του χώρου τοποθέτησης των υδρομέτρων θα γίνεται ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη και έγκριση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
  • Η ντουλάπα τοποθέτησης των υδρομέτρων θα πρέπει υποχρεωτικά να κατασκευάζεται από οπτοπλινθοδομές (τούβλα) ή από αλουμίνιο.
  • Για την προστασία των υδρομέτρων ο χώρος τοποθέτησης των υδρομέτρων φάτνωμα ή ντουλάπα θα κλείνει με την τοποθέτηση πορτόφυλλων τα οποία εφόσον δεν προστατεύονται και είναι εκτεθειμένα στη βροχή θα πρέπει υποχρεωτικά να κατασκευάζονται από αλουμίνιο.
  • Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κατασκευάζει τη διακλάδωση από το δίκτυο ύδρευσης έως και τη βάνα διακοπής που τοποθετείται στο πεζοδρόμιο πλησίον της οικοδομικής γραμμής. Μετά τη βάνα διακοπής προς την πλευρά του ακινήτου όλες οι εγκαταστάσεις κατασκευάζονται και συντηρούνται από τους ιδιοκτήτες. Οι βάνες διακοπής, που συνδέονται πριν και μετά τα υδρόμετρα, και τα κολεκτέρ χορηγούνται στους ιδιοκτήτες από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ
  • Ο αγωγός από τη βάνα διακοπής στο πεζοδρόμιο έως το κολεκτέρ και για την προστασία του θα πρέπει να περιβάλλεται από αγωγό μεγαλύτερης διαμέτρου τύπου σπιράλ.
  • Οι διαστάσεις του χώρου τοποθέτησης των υδρομέτρων, η θέση του ανάλογα με τον αριθμό των υδρομέτρων, και άλλες τεχνικές λεπτομέρειες φαίνονται στον πίνακα και τα σχεδιαγράμματα που ακολουθούν.