Εξόφληση λογαριασμών

Α. Οι λογαριασμοί νερού και αποχέτευσης εξοφλούνται στο ισόγειο των κεντρικών γραφείων της ΔΕΥΑΚ , οδός Σπάρτης 46, Δευτέρα – Πέμπτη 7:15 έως 13:30 και Παρασκευή 7:15 έως 13:00.

Β. Επίσης οι λογαριασμοί ΝΕΡΟΥ εξοφλούνται σε όλες τις τράπεζες μέσω συστήματος ΔΙΑΣ

  1.  Με πάγια εντολή.
  2.  Με μετρητά στον γκισσέ της τράπεζας
  3. Μέσω WEB BANKING

Το κόστος προμήθειας το καθορίζει κάθε φορά η τράπεζα σύμφωνα με την τιμολογιακή της πολιτική.

Γ. Εξοφλήσετε τον λογαριασμό σας διαδικτυακά από την σελίδα μας, μέσα από την εφαρμογή ebill

Μενού