Αναλύσεις πόσιμου νερού στην Οδό Κρήτης (Γυμνάσιο παραλίας)