Αναλύσεις ακαθάρτων

SARS-CoV-2 2020

Δείτε τις αναλύσεις απο τον έλεγχο για τον COVID-19

Έξοδος Βιολογικού

Δείτε τις αναλύσεις από την έξοδο του Βιολογικού Καθαρισμού